Musklene dine har «hukommelse»

Du har sikkert hørt det før, men nå vet vi litt mer om hvordan muskelminne fungerer.

Vi har lenge vist at det finnes en mekanisme som gjør at muskelmassen kommer lettere tilbake når man tidligere har trent styrke og begynt på igjen etter et lengre opphold. Nå vet vi mer om mekanismen bak dette fenomenet kalt muskelminne, og de har også anslått at dette «muskelminnet» kan vare i minst 15 år.

Mekanismene bak muskelvekst (hypertrofi) og muskelsvinn (atrofi)

I følge den klassiske modellen for muskelvekst så blir muskelfibrene større ved at de, som et resultat av vekstsignal fra trening, rekruterer nye myonuklei (muskel-cellekjerner) fra satelittceller (forløpere til muskelceller). Nye cellekjerner må til for å støtte opp under det større volumet muskelcellen får.

Når musklene krymper igjen, som følge av sykdom eller manglende trening så blir disse «overflødige» cellekjernene fjernet ved selektiv apoptose (celledød).

F2.large

Kopiert fra Gundersen 2016, Muscle memory and a new cellular model for muscle atrophy and hypertrophy.

Nyere studier derimot, har vist at disse cellekjernene ikke gjennomgår apoptose slik man før trodde. Cellekjernene er mer permanente, noe som forklarer hvorfor man etter en lang periode uten trening opplever at gammel muskelmasse kommer raskere tilbake.

Den nye modellen for hypertrofi og atrofi ser dermed slik ut:

F4.large

Under en periode uten trening krymper muskelcellen, men antallet cellekjerner forblir det samme. Kopiert fra Gundersen 2016, Muscle memory and a new cellular model for muscle atrophy and hypertrophy.

Nyere bevis viser altså at musklene ikke mister de opparbeidede muskelkjernene når man slutter å trene. Musklene krymper, men kjernene forblir.

Muskelminne

Nå som vi vet at musklene «husker» så har det blitt gjort en studie på om dette muskelminnet faktisk gir noen fordel. Egner et. al. (2013) gjorde en studie på mus hvor de behandlet hunnmus med testosteron i 2 uker slik at de skulle få høyere muskelmasse for å utføre forsøket. Resultatet var økt muskelstørrelse og antall cellekjerner. Etter 3 uker var musklene tilbake til normal størrelse men antallet cellekjerner forble konstant. Etter 3 mnd var fortsatt antallet cellekjerner det samme. De utsatte deretter de samme musklene til musene for overbelastning og de så da en økt vekst på 36% i motsetning til 6% hos kontrollgruppen. De konkluderte da med at trening av muskler som tidligere har vært store gir raskere vekst.

F5.large

Mus behandlet med testosteron for økt muskelmasse hadde en helt klar fordel ved igjentrening. Kopiert fra Gundersen 2016, Muscle memory and a new cellular model for muscle atrophy and hypertrophy.

Hva betyr dette for deg?

Slutter du å trene så vil musklene dine krympe, men de kan raskere komme tilbake til gammel størrelse ved å ta opp treningen igjen. I følge Gundersen (2016) har det blitt gjort et par studier som har demonstrert at muskelminnet kan vare i minst 15 år, og også kanskje til og med være permanent.

Kilde:
Gundersen (2016), Muscle memory and a new cellular model for muscle atrophy and hypertrophy. http://jeb.biologists.org/content/219/2/235
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.