Studie: Usunt kosthold knyttes til psykiske plager hos barn

Tall fra Mor- og barnundersøkelsen peker på at små barn som spiser mye usunn mat kan ha større risiko for å få atferdsproblemer.

hamburger

En ny studie viser at usunt kosthold under svangerskap eller tidlige barneår kan øke risikoen for atferds- og emosjonelle problemer i tidlige barneår.

Studien baserer seg på informasjon fra over 23.000 mødre i Mor- og barnundersøkelsen og er gjennomført av forskere fra Folkehelseinstituttet sammen med forskere fra Australia.

Resultatene i undersøkelsene viser at

  • Mødre med et høyt inntak av usunn mat gjennom svangerskapet ga økt risiko for at barna utviklet atferdsproblemer i tidlige barneår.
  • De barna som spiste usunt i sine første 5 leveår eller som ikke fikk i seg nok næringsrik mat hadde økt risiko for symptomer på depresjon, angst og atferdsproblemer.
  • Forskjellene i atferdsproblemer mellom de som spiste næringsrik og lite næringsrik mat var tilstede allerede ved 1,5 års alderen og vedvarte til fylte 5 år.
  • Usunn mat ble definert som eksempelvis vafler, sjokolade, pizza og is, mens sunn mat var fiskeprodukter, grønnsaker, egg, brød med kjøttpålegg, m.m

Medforfatter og forsker Eyvind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet, forteller at dette er første gang forskere finner en sammenheng mellom mors ernæring i svangerskapet og barns tidlige spisevaner og økt risiko for atferds- og emsjonelle problemer. Ystrøm forteller at de også har tatt høyde for andre sannsynlige egenskaper som kan forklare sammenhengen.

– Vi justerte for en lang rekke bakenforliggende egenskaper som kunne ha forklart sammenhengen, slik som sosioøkonomisk status og mors psykiske helse, men resultatene var uendrete, forteller Ystrøm til FHI.no

Referanser

  1. FHI.no – Mat knyttes til psykiske plager hos småbarn, 27.08.13
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.