Aktiv ungdom har bedre selvbilde og er mindre deprimerte

I sin doktogradsavhandling har Tommy Haugen undersøkt effekten av fysisk trening på mental helse.

running2

Ifølge en artikkel hos Forskning.no oppgir nesten 80 prosent av ungdom mellom 13 og 18 år at de fra tid til annen er ensomme. Forskning viser at ungdom som er i aktivitet har bedre mental helse enn ungdommer som er inaktive.

Tommy Haugen har ønsket å undersøke hvorfor det er slik, gjennom sin doktorgradsavhandling «Physical activity and mental health in adolescents: Exploring the role of self-perceptions, personal characteristics, and contextual specificities»

Undersøkelsene hans peker på at:

  • Det kroppslige selvbildet er viktigere for jenters mentale helse enn for guttenes.
  • Trening ser ut til ha en mer positiv effekt på guttenes kroppsbilde.
  • Ungdommer som trener har bedre mental helse enn de som er inaktive.
  • Trening gir forbedret kompetanse, økt mestringsfølelse og bedre selvbilde.
  • Effekten gjelder aktiviteter som gir mestringsfølelse, glede og skaper positive sosiale relasjoner.

Mestringsfølelse og glede

I artikkelen understreker Tommy Haugen at det trolig er en kombinasjon av psykososiale og fysiologiske aspekter, og at det ikke nødvendigvis bare er aktiviteten i seg selv som er positiv for den mentale helsen. Rammene er også viktige.

– For eksempel kan en sterk konkurransekultur i et idrettslag føre til uheldig mestringsklima. Ungdom som ikke lykkes i slike miljøer vil kunne oppleve motsatt effekt, og kanskje få svekket sitt selvbilde og få en dårligere mental helseprofil.

– Fysisk aktivitet kan se ut til å være en spesielt god arena for opplevelse av både mestring, tilhørighet, endret syn på egen kropp, sosial støtte og glede – på en gang. Forskningen viser at bevegelse har et stort potensial sammenlignet med andre mer stillesittende aktiviteter, sier Haugen til Forskning.no

Et viktig og ubesvart spørsmål i denne sammenhengen er hva som kom først. Det kan tenkes at de ungdommene som har det bra med seg selv i større grad trives med fysisk aktivitet. På samme måte som at hvis man har det bra med seg selv så er man også mer sosial. Hvor mye fysisk aktivitet som skal til vites heller ikke, selv om det finnes gode retningslinjer og mye nytting informasjon i aktivitetshåndboken som peker på at fysisk aktivitet både har en forebyggende og «rehabiliterende» effekt ved angst og depresjon.

Referanser

  1. Forskning.no, Aktiv ungdom depper mindre, 28 februar 2013
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.