Trening kan gjøre livet ditt lysere

Svenske forskere har i en ny studie visst at trening kan gjøre livet ditt lysere.

smiling

Svenske forskere ved Högskolen i Halmstad har i en ny studie undersøkt hvilken effekt trening har på  depresjonssymptomer. I studien konkluderes det med at trening har en signifikant effekt på depresjonssymptomer hos de med mild til moderat depresjon.

Funnene er publisert i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports og er av de svenske forskerne sett på som svært interessante og kan ha stor betydning for hvordan man behandler depresjon.

Det nye med denne meta-analysen er at det for første gang er spesielt fokusert på effekten av fysisk trening. De svenske forskerne fokuserte på tre kategorier hvor alle var diagnostisert med depresjon:

  • Deltagere uten behandling.
  • Deltagere som fikk placebo
  • Deltagere som fikk vanlig pleie

Til Sciencenordic utdyper hovedforfatter Torbjörn Josefsson funnene deres.

– For å undersøke effekten av fysisk trening er det viktig at man har en homogen gruppe der depresjon utgjør hoveddiagnosen, sier han.

– Vår metaanalyse er i så måte en viktig oppdatering av tidligere resultater, i tillegg til at den gir en god oversikt over forskning om fysisk trening som behandling mot depresjon.

Studien viser at trening kan anbefales for de med mild og moderat depresjon, under forutsetning av at de er villige og motiverte til å delta i et slikt program. Både primærhelsetjenesten, psykiatrien og bedrifthelsetjenesen kan ha nytte av dette ved å utvikle treningsprogrammet spesielt utformet for deprimerte pasienter – enten som hovedbehandling eller som et supplerende tilbud til den tradisjonelle behandlingen, sier Josefsson.

Referanser

  1. T. Josefsson et.al., Physical exercise intervention in depressive disorders: Meta-analysis and systematic review, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, januar 2013
  2. The Depression workout. Sciencenordic.com
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.