Regelmessig trening virker som medisin og reduserer tegn på aldring

En forholdsvis ny studie peker på at fysisk aktivitet kan virke på samme måte som medisin på eldre mennesker.

run1

Folk bruker et hav av forskjellige unnskyldninger for å ikke trene. Det kan være alt fra smerter i knærne, liten tid, manglende motivasjon eller hjertesykdom. Ingen kan tvinge deg på trening, men du bør først som sist vite at trening er medisin – en medisin som er kraftig undervurdert, både hos befolkningen, men også blant en del leger dessverre.

Stor effekt av å trene jevnlig

Professor Jan helgerud gjennomførte fra mars 2008 til mai 2009 en studie som undersøkte effekten av 2 former styrke- og kondisjonstrening på 90 pasienter i 10 uker. Dette ga veldig stor effekt:

 1. Pasientene fikk redusert kroppsvekt og BMI
 2. Pasientene økte oksygenopptaket sitt med nesten 20 % (tilsvarer en fysioslogisk reduksjon i alder på 10 år)
 3. Pasientene fikk redusert systolisk og diastolisk blodtrykk – som igjen ga 30 % redusert risiko for slag og hjerneblødning, og 20 % redusert risiko for ischemisk hjertesykdom.
 4. Pasientene oppnådde en reduksjon totalkolesterol og LDL-kolesterol
 5. Gangøkonomien ble kraftig forbedret av styrketreningen
 6. Pasientene scoret bedre på COOP/WONKA testene som sier noe om fysisk form, følelsesmessige problem, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, bedre helse og samlet helsetilstand

Rask effekt gir økt motivasjon til å fortsette

I studien som Helgerud gjennomførte, så man at kombinasjonen 4×4 intervall og styrketrening hadde størst effekt på pasientene. I tillegg er det verdt å merke seg at gruppen som tente med høy intensitet og belastning hadde minst frafall. Dette skyldes trolig motivasjonsfaktoren – som ofte påvirkes av hvor fort man får resultatene.

Det finnes også en rekke andre positive effekter ved styrke- og kondisjonstrening.

 • Det øker insulinfølsomheten.
 • Reduserer langtidsblodsukkeret (HbA1c).
 • Øker beinmineraltettheten.
 • Reduserer risikoen for osteoporose.
 • Økt styrke som kan overføres til dagligdagse aktiviteter.
 • Mindre fett rundt magen.
 • Reduserer stressnivået.

Man kan altså ved hjelp av riktig trening og gjerne et sunt kosthold – gjøre markante endringer både på fysisk og psykisk helse. Dette gjelder både friske og syke personer.

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.