Ikke si at noe ikke funker før du har prøvd og erfart selv

Er du rask å forkaste noe før du faktisk har prøvd det selv? Her er styrkecoach Eirik Sandviks meninger om saken.

yoga-backbend1-700x466

Ikke lenge etter jeg anbefalte andre å tøye, dukket det opp spørsmål vedørende tøyningens effekt, og tillegg til direkte halshugging av tøyningens validitet. Det å tøye «har ingen effekt», ble det sagt ifra visse hold. Jeg tenkte som så at, det hadde fungert for meg og mine formål med det, og for andre med tilsvarende formål, så dette virket rart.

Dette er et eksempel fra fortiden – vi snakker flere år – men tilsvarende debatt ser ut til å finne sted også i dag. I dag blir det ofte sagt, at siden man må tøye regelmessig for å merke effekt, så er det ikke noe poeng. Og dette fungerer visstnok som et argument/bevis for at det ikke kan fungere. Altså, siden en må tøye regelmessig, og tøyning over kort tid ikke har en varig effekt, er det like greit å forkaste det.

Jeg kjøper argumentet med å finne bedre metoder for å oppnå tilsvarende resultat. For eksempel, om det å jobbe med muskelkvalitet (massasje/egenmassasje) gir tilsvarende effekt på leddutslag, uten å påvirke nervesystemet i negativ retning (som tøyning visstnok kan gjøre), er jeg helt for det – altså, det å velge mer effektive fremgangsmåter.

Problemet med argumentet med at en hele tiden må gjøre noe for å merke bedring, er at det i bunn og grunn kan brukes på alt.

Hva er fundamentet for å kunne bli sterkere, om det ikke er å trene styrke på regelmessig basis? Og er det ikke slik at om du legger styrketreningen på hylla, så blir du sakte men sikkert svakere? Jeg har enda ikke hørt om styrkeløftere som tar 3 måneders ferie fra styrketrening før VM, gå seirende ut av konkurransen. Det er helt logisk, og alle kjøper argumentet med at en må trene styrke regelmessig for å oppnå best mulig effekt, og realisere målet om å bli sterkere.

Men å tøye for å bli mer bevegelig og mobil? Da skal vi gjerne klare å hoppe ned i spagaten etter bare to halvtimer med kvasi-yoga på stuegulvet hjemme foran tv’n. Hvis ikke, funker det ikke! Du kan finne så mye forskning du bare vil på at tøyning ikke er effektivt. Så kan du starte med yoga-øvelser og se hvor langt du kommer. Deretter kan du vurdere om du er så mobil du vil være, eller trenger å være, eller om du i det hele tatt føler deg bra i din egen kropp.

Er svaret, ja. Flott! Ikke tenk noe mer over dette. Du gjør trolig akkurat det du skal gjøre. Om svaret er nei, og du stadig forteller deg selv at, «styrkeøvelser med fulle leddutslag er mer enn nok for å holde kroppen mobil og bevegelig,» kan det være du har behov for å endre tankemønster.

Selvfølgelig må du øve mye – og regelmessig – om du vil bli veldig bevegelig.

Skjermbilde-2015-07-30-kl.-15.08.12

Det samme gjelder for alle kvaliteter du ønsker å forbedre, og målsetninger du ønsker å realisere.

De fleste av oss er raskt ute med å forkaste noe, og ofte tror jeg dette kommer av mangel på forståelse av det en forkaster, eller rett og slett mangel på (god) erfaring med det. Jeg har brukt tøyning som eksempel i dette innlegget på grunn av at det er så mange som har meninger rundt temaet – og det er akkurat hva det er – meninger.

Jeg tror vi sjeldent vil finne personer og utøvere som er veldig bevegelige (med mindre vi snakker «medfødte» egenskaper), som ikke har blitt godt eksponert for bevegelsestrening (statisk og dynamisk tøyning) på veien dit.

Mitt tips før du forkaster noe: prøv det selv, regelmessig – utført korrekt (dvs. du lærer deg å kunne gjøre det på egenhånd av noen som kan det), og gjør deretter opp din egen mening om det.

Artikkelen ble først publisert på eiriksandvik.no

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.