Slank med… eeh.. bæsj!?

Ikke særlig appetittvekkende, men spennende!

Æsj tenker du, men dette kan altså bli en realitet og en behandling som kan potensielt bidra til å hjelpe samfunnet med et enormt helseproblem, nemlig fedme og type 2 diabetes og alt som følger med disse. Det du vil lese nedenfor gir også ny betydning til ordet «avføringspille», som på norsk er en pille man kan ta hvis man har hard mage. Slike piller misbrukes ofte dessverre spesielt av unge kvinner for å gå ned i vekt, noe som verken virker etter hensikt og kan skape mange helseproblemer. Nei, her er det heller snakk om en pille som inneholder avføring fra slanke mennesker.

Et yrende liv

Vi har ti ganger flere mikrober (bakterier, sopp mm.) i tarmen vår, enn vi har celler i kroppen. Egentlig er vi mest mikrober og litt mennesker… Mange av disse bakteriene «arver» vi spesielt fra moren vår under en normal vaginal fødsel og den tette kontakt vi har som spedbarn med mor (og i mindre grad far). Så får vi etter hvert flere bakterier via maten.  Sånt sett arver vi ikke bare våre foreldres gener, men også deres bakteriegener!

Disse bakteriene, som finnes både i tarm, hud, munn, nese og skjede viser seg å ha enorm betydning for vår helse, vekt og stoffskifte. Og bakteriefloraen påvirkes av veldig mange ytre faktorer. Antibiotika bruk, pestisider og andre miljøgifter og til og med kostens sammensetning kan forstyrre mangfoldet av bakterier i ulike retninger, ofte negativ. Kombinasjonen av et stadig mer raffinert og «sterilt» kosthold og utstrakt bruk av antibiotika og miljøgifter i maten kan ha vært en sterk bidragsyter i utvikling av fedme og type 2 diabetes.

Frysetørket avføring i piller skal bekjempe fedme

Amerikanske forskere planlegger å prøve en ny slankemetode som virker lite appetittvekkende: 20 overvektige forsøkspersoner vil få en daglig pille som inneholder et par gram med frysetørret avføring fra andre og slanke personer. De vil gjøre dette i 12 uker og forsøkspersonenes vekt, kroppssammensetning og en mengde prøver, inklusiv hva som skjer med deres insulinfølsomhet vil følges nøye. Forskerteamet, ledet av Elaine Yu, assisterende professor og klinisk forsker ved Massachusetts General Hospital, vil bruke denne kliniske studie for å undersøke om fekale prøver (avføringsprøver) tatt fra friske, slanke givere kan hjelpe overvektige pasienter ned i vekt.

Frysetørket avføring inneholder store mengder tarmmikrober, og planen er at disse mikrobene vil bli transplantert inn i tarmen til den som tar pillene. Fekale piller (piller med avføring) har tidligere blitt brukt til å transplantere tarmmikrober og behandle effektivt alvorlige tarminfeksjoner. Sistnevnte er heller ingen nyhet i Norge. I flere tiår har man brukt klyster med avføring fra friske mennesker for å behandle en potensielt livsfarlig tarminfeksjon med bakterien clostridium difficile, som kan oppstå etter langvarig antibiotika kur og som er resistent mot alle kjente antibiotiske legemidler.

Er tarmbakterier «the missing link»?

Svært viktig forskning fra 2006 viste at overvektige og slanke personer har ganske forskjellige mønstre i sin tarmflora. Interessant nok, fikk overvektige endret sin tarmflora etter vektreduksjon, som da lignet mer på den fra slanke individer.

Ny spennende forskning tyder på at slike mikroorganismer fra tarmen kan påvirke ens kroppsvekt. En studie fra 2013 ga forsøksmus transplantasjon av tarmmikrober tatt fra fire par mennesketvillinger, hvor en av tvillingene hadde normal vekt, og den andre var overvektig. Musenes tarm var gjort steril for bakterier med spesielle antibiotika innen de fikk transplantasjonen.  Musene som fikk avføring fra en overvektig tvilling gikk  opp i vekt, uavhengig av hva de spiste. Forskeren bak studien, Jeffrey Gordon fra Washington University in St. Louis, fortalte Scientific American at studien antyder en årsakssammenheng mellom tarmmikrober og fedme og at funnet kan potensielt gjøre det «mulig å hindre utvikling av fedme.»

Tidligere, fant en studie fra 2008  på tvillinger, bevis på at redusert mangfold i tarmfloraen er forbundet med fedme. Og i 2014, forskere fra institutt for molekylærbiologi og genetikk ved Cornell University i USA fant at spesifikke stammer av tarmbakterier (som «arves» fra mor til barn under vanlig fødsel) kan påvirke fedme.

Forskerne som nå skal teste fekale piller mot overvekt er forsiktig optimistisk. Hvis alt går bra, håper de at behandling med avføringstransplantasjon i pilleform kan brukes som en metode for å behandle fedme. Ikke særlig appetittvekkende, men spennende er det!

Artikkelen ble først publisert på fedon.no.

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.