Viljen til det gode liv

Viljen til det gode liv

Hva gjorde utslaget? Hva var det som fikk deg til å bestemme deg? Har du alltid vært sånn? Om en trener, lever sundt og prøver å fylle kjøleskapet med friske råvarer, så er det fort noen som lurer på hvorfor…. Underlig, for det burde egentlig være motsatt, ikke sant?