Mørk sjokolade kan gi lavere blodtrykk

En overssiktsstudie fra 2010 med totalt 15 randomiserte kontrollerte studier viser at sjokolade med høyt innhold av kakao kan redusere lett forhøyet blodtrykk.

Om du savnet en god grunn eller kanskje to? for å ta deg et par ruter med mørk sjokolade til kvelds, så skal du få dem.

Og ikke lat som du ikke fikk det med deg – det er her snakk om mørk sjokolade, ikke snickers, japp, eller lys melkesjokolade.

Bedre blodtrykk og insulinfølsomhet

Med sitt høye innhold av kakao kan mørk sjokolade være en viktig kilde til antioksidanter. I flere undersøkelser blir superstoffet epikatekin nevnt som en viktig ingrediens.

Tidligere undersøkelser har visst at mørk sjokolade med høyt innhold av kakao vil kunne bedre insulinfølsomheten og blodtrykket (1-2).

Insulinfølsomheten sier noe om hvor godt cellene dine responderer på en gitt mengde insulin. En høy insulinfølsomhet ser blant annet ut til å være viktig for hvordan du tåler karbohydrater og gjør at en høyere andel av et eventuelt vekttap vil være fett (3).

Høyt blodtrykk (hypertensjon) øker risikoen for hjerneinfarkt, hjerneslag og kronisk nyresvikt. WHO definerer blodtrykket som høyt når det er 160 over 95. Blodtrykket kan øke som et resultat av overvekt, inaktivitet, stress, røyk og alkohol.

Ny oversiktsstudie bekrefter tidligere funnn

En oversiktsstudie fra 2010 (4) som ble publisert i BMC MED så nærmere på sammenhengen mellom innholdet av kakao i sjokolade og hvordan det påvirket blodtrykket.

Kort fortalt så er blodtrykket det som oppstår i arteriene når hjertet trekker seg sammen. Det største kalles overtrykk (systolisk), mens det andre trykket som er i pulsårene dine når hjertet slappet av etter to slag kalles undertrykk (diastolisk).

Oversiktsstudien inkluderte 15 randomiserte kontrollerte studier fra 1955 til 2009. Et av kriteriene var at studien måtte ha en varighet på minst to uker.

  • I ni av studiene var et kakaoinnhold på 50 til 70 % sammenlignet med sjokolade uten kakao.
  • I seks av studiene sammenlignet man sjokolade med varierende innhold av kakao.
  • Innholdet av flavanoider varierte mellom 30 og 1000mg.
  • Forsøkene varte mellom to og atten uker

Forskerne av studien konkluderte med at mørk sjokolade er mye bedre enn placebo og lys sjokolade til å redusere systolisk og diastolisk blodtrykk:

Our meta-analysis suggests that dark chocolate is superior to placebo in reducing systolic hypertension or diastolic prehypertension. Flavanol-rich chocolate did not significantly reduce mean blood pressure below 140 mmHg systolic or 80 mmHg diastolic. 

Dette er selvsagt ikke noe argument for å spise mørk sjokolade i tide og utide.

Det du kan gjøre er å kjøpe deg en mørk sjokolade med et kakaoinnhold på minimum 70 % og ta deg ei rute (6-8 gram) eller to som kos på kveldstid. Ikke hver dag, men en gang i blant.

Referanser

  1. Grassi D. Short-term administration of dark chocolate is followed by a significant increase in insulin sensitivity and a decrease in blood pressure in healthy persons. Am J Clin Nutr. 2005
  2. Buijsse B. Cocoa intake, blood pressure, and cardiovascular mortality: the Zutphen Elderly Study. Arch Intern Med. 2006
  3. Cornier MA. Insulin sensitivity determines the effectiveness of dietary macronutrient composition on weight loss in obese women. Obes Res. 2005
  4. Ried K. Does chocolate reduce blood pressure? A meta-analysis.BMC Med. 2010
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.