Kaffe, koffein, fettforbrenning og vektnedgang

Hvilken effekt har kaffe og koffein egentlig på forbrenningen og vektnedgang? Kris Gunnars tok en nærmere titt.

kaffe

Kaffe inneholder koffein som er den mest brukte psykoaktive stimulanten. Koffein er av mange sett på som en av de mest effektive ingrediensene i et fettforbrenningstilskudd, og det finnes det gode grunner for. Det er faktisk en av de få substansene som både bidrar til å mobilisere fett fra fettcellene og øke forbrenningen.

Slik fungerer kaffe.

Inneholder stimulanter som påvirker forbrenningen

Kaffe er ikke bare varmt, svart vann. Det inneholder også flere biologisk aktive substanser som kan påvirke forbrenningen.

  • Koffein – En stimulant til sentralnervesystemet
  • Theobromine og Theophylline – Substanser som ligner på koffein og som også har en stimulerende effekt.
  • Antioksidanten chlorogenic acid – En biologisk aktiv bestanddel som kan redusere opptaket av karbohydrater (1).

Koffein er den substansen det er gjort mest forskning på. I hjernen virker den ved å blokkere opptaket av Adenosin (23) som øker frigjøringen av nevrotransmitterne Dopamin og Nor-adrenalin.

Kan øke mobiliseringen av fett fra fettceller

Koffein stimulerer nervesystemet som forteller det til å sende signaler om å bryte ned og frigjøre fett fra fettcellene (45).

Det øker også konsentrasjonen av Adrenalin i blodet (67) som bidrar til at fettcellene bryter ned fett og frigjør det i blodet.

Kan øke forbrenningen

Hvileforbrenningen sier noe om hvor mange kalorier vi forbrenner i hvile. På engelsk kalles det Resting Metabolic Rate (RMR). Høy forbrenning gjør det enklere å gå ned i vekt og vedlikeholde vekttapet.

I ulike studier har koffein visst seg å kunne øke forbrenningen med mellom 3 og 11 prosent. I undersøkelsene ser det ut som større doser ga større effekt (89). Det interessante er at det ser ut til at mesteparten av den økte forbrenningen skyldes økt fettforbrenning (10). Vel og merke ser det ut  til at effekten av dårligere hos overvektige mennesker.

I en studie økte fettforbrenningen hos slanke mennesker med opp mot 29 prosent, mens den hos overvektige bare økte 10  prosent (11). Der ser ut som at yngre mennesker har større effekt enn eldre(12).

Koffein kan også øke prestasjonsevnen via flere ulike mekanismer. En av dem er økt frigjøring av fett fra fettceller. I flere undersøkelser pekes det på opp mot 11 til 12 % økt prestasjonsevne (1314).

Kan gi langvarig tap av kroppsvekt

En av ulempene med koffein er at vi blir tolerante ovenfor koffein (1516). I det korte løp kan koffein øke forbrenningen og fettforbrenningen, men etter hvert som du bruker det mer regelmessig, gir det ikke lengre den samme effekten på forbrenningen.

Forskningen i forhold til energiinntak og sultfølelse er inkonsistent. I en studie så man at menn som inntok koffein spiste mindre i det påfølgende måltidet, mens det ikke ble observert noen effekt på kvinner. I en annen studie så man ingen effekt på menn. (1718).

Hvorvidt kaffe og koffein kan hjelpe deg ned i vekt, kan avhenge av individet, men det finnes pdd. ikke gode holdepunker for at det hjelper deg ned i vekt.

Ta med deg dette!

Kaffe øker riktignok forbrenningen på kort sikt, men det ser ut som effekten avtar og at man i et lengre perspektiv ikke kan forvente det samme. Det vil derfor være en god idé om koffein brukes i sykluser – eksempelvis 2 uker på, 2 uker av.

Det finnes uansett mange gode grunner til å drikke kaffe. Blant annet at det er den enkeltvis største antioksidanten i det vestlige kostholdet. Det bidrar faktisk til flere antioksidanter enn frukt og grønnsaker til sammen.

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.