Importforbudet av vitaminer oppheves!

Privatpersoner kan igjen importere vitaminer fra utlandet!

vitaminer og min

Dette er en gladnyhet for mange.

1 oktober trådte nye regler for import av reseptbelagte og reseptfrie legemidler i kraft. Dette innebar at vitaminer og mineraler med døgndoser over det som er tillatt i Norge regnes som legemidler og ble forbudt for privatpersoner å importere.

Hele formålet med innstrammingen av reglene var å forhindre import av ulovlige og falske legemidler, men fordi vitaminer med høyere doser enn det som selges her i landet falt inn under denne kategorien, ble vitaminer også ulovlig å importere. Dette skapte massiv protest fra forbrukerne.

dagbladet i kveld kan vi lese at den massive protesten har gitt resultater, og departementet nå har bestemt seg for å oppheve klassifiseringen av vitaminer som legemidler.

Legemiddelklassifiseringsforskriften endres i dag, mandag.

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.