Helsedirektoratet går for reklameforbud mot usunn mat

Er dette starten på slutten for sjokolade-, brus-, godteri-, iskrem- og burgerreklame?

Helsedirektoratet har nylig offentliggjort en høringsuttalelse hvor de gir sterk støtte til Helse- og omsorgsdepartementets tidligere forslag om et forbud mot reklame for usunn mat.

Reklameforbudet de ønsker gjelder reklame som appellerer til barn og unge på TV og i andre medier. Selv om forslaget er ment på de under 18 år vil resultatet bli at det meste av reklame for usunn mat forsvinner helt.

Les notatet fra Helsedirektoratet – Høringssvar – forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke (PDF)

Fra Helsedirektoratet:

Helsedirektoratet mener at regulering av markedsføringen rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke er et svært viktig tiltak i arbeidet med å motvirke usunne kostvaner og usunn vektutvikling, og derigjennom beskytte barn og unges helse bedre. Helsedirektoratet støtter forslaget om ny forskriftsregulering.

I Verdens helseorganisasjon (WHO) har markedsføring av mat og drikke til barn vært på dagsorden i flere år. Temaet fikk økt oppmerksomhet i 2004 da den Globale strategien for kosthold, fysisk aktivitet og helse slo fast at land burde utarbeide tverrsektorielle tilnærminger for å gjøre noe med markedsføringen av mat til barn. I Europa ble saken igjen aktualisert gjennom arbeidet med det europeiske charteret om overvekt fra 2006 som også etterlyste tiltak for å redusere omfanget og effekten av markedsføring av usunn mat til barn. I den seneste tiden er slike tiltak sterkt knyttet til pakken av virkemidler for å redusere risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer. Denne sykdomsgruppen krever mange for tidlige dødsfall og lidelser, og sykdomsbyrden er økende verden over.

Helseminister Jonas Gahr Støre uttalte til VG:

– Jeg mener helsemyndighetene har et ansvar for å beskytte folk mot farlige stoffer. Når hver femte 8-åring i Norge lider av overvekt, står vi overfor et stort samfunnsproblem som vi må gjøre noe med.

– Reklameforbud for alkohol og røyk har fått en generell aksept i stadig flere land. Når vi ser på fedmeproblemene og andre helseproblemer knyttet til kosthold tror jeg at sukker, salt og fett krever vår oppmerksomhet, fordi for stort og ensidig forbruk skaper store helseproblemer.

Ikke uventet skjelver Freia og andre mat- og godteriprodusenter allerede i buksene av forslaget, og de kommer neppe til å gå stille i døra mens en betydelig del av omsetningen deres blir kuttet til fordel for bedre folkehelse.

Det er liten tvil om at statlig styring og innblanding kan ha både positive og negative konsekvenser, men dette er ihvertfall et forslag med nok slagkraft til at det kan sende statistikken ett skritt i riktig retning. Så får vi først se om det går igjennom, og om vi i neste omgang ender med å kjøpe Grandiosa i en anonym innpakning med bilde av en dobbelthake på.

Hva mener du, og er dette et skritt i riktig retning? 61 Svar

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.