Gymundervisningen burde inkludere alle

Mange elever har opp gjennom årene sittet på benken i gymtimene. Mange skulker også unna. Hvorfor er det sånn, og hva kan gjøres med problemet?

368-1

Det er dessverre slik at mange elever i grunnskolen sliter i kroppsøvingstimene. Enkelte kvier seg så mye for å delta, at de rett og slett skulker unna. Mens flesteparten av elevene henger greit med, blir noen hengende etter. Hvorfor skjer dette?

For mye fokus på prestasjon

Jeg tror problemet er at mye av fokuset i gymfaget ligger i teknikk, ferdigheter og prestasjon. De som trener aktivt utenfor skolen vil stort sett greie seg bra, og henge med i timen. Men hva med dem som aldri har tatt i en handball før, eller som ikke kommer fra aktive familier? Mange unge sliter også med fedme, og gymtimene blir da fort tunge og slitsomme.

Det som oftest skjer er at gymtimene blir brukt til en kjapp innføring i ulike idretter. Fotball, turn, handball og basket er bare noen av aktivitetene som det fokuseres på. For en som er utrent og kanskje har litt dårlig selvtillit, kan dette bli et aldri så lite mareritt. Jo mer man kløner, jo surere blir de flinkeste i klassen. Skal det velges ut lag, havner man sist i køen, og tilbringer ofte gymtimen på benken.

Alle må inkluderes

Man kan kanskje spørre seg selv om gymundervisningen i dag er oppdattert nok i forhold til samfunnet vi lever i. Jeg mener man burde ta seg mer tid til den enkelte elev, og dens behov. Gruppetrening fungerer for noen, men mange detter fort av hvis det er noe de ikke får til.

Dersom gymlærerne brukte mer tid på å kartlegge hver enkelt elevs interesse, kunne gymfaget skapt interesse blant flere elever. Fysisk aktivitet dreier seg om mye mer enn prestasjoner i idrett.

En annen ting som mangler er grundig teknikkøvelse innenfor både løping og styrke. Timene er korte, og det skal gå raskt for seg. Mange elever blir sittende igjen med et negativt syn på fysisk aktivitet, nettopp fordi det kun gjør vondt og ikke gir resultater.

Hadde man derimot brukt tid på å sette opp mål, og gjerne også en plan for trening utenfor skolen, kunne dette vært med på å styrke motivasjonen hos den enkelte elev. Større fokus på oppvarming, gjennomføring og innsats ville gjort skolehverdagen enklere for de som sliter mest.

Gi god og riktig kunnskap

Også teorien i faget er viktig. Hvorfor er kroppsøving et fag i skolen? Hva skjer i kroppen hvis man trener, og hva skjer hvis man ikke gjør det? Man bør la elevene få vite hva de må gjøre for å nå målene sine. Ha fokus på det som skjer også utenfor skolen, og motiver dem til å trene på egen hånd.

Bruk tid til å gi elevene god og oppdatert informasjon, som de faktisk skjønner noe av. Ting som gjør inntrykk, og som inspirerer. Dette kan være alt fra filmer, bøker, magsiner og nettsider. Kunnskap gir motivasjon.

Jeg tror det er viktig å ha samtaler både i klassen og med hver enkelt elev, slik at årsplan i faget kan legges opp etter elevenes behov og ønsker. Dersom ungdommene får holde på med noe de liker, og føler de får til, vil også motivasjonen og lysten til å trene komme.

Jevnlig oppfølging, klare mål, og fokus på samarbeid mellom elevene. Hvis de dyktigste elevene får ansvar for å dra med det svakeste leddet, vil man få mer ut av timene. Man vil aldri bli bedre enn det svakeste ledd, og det gjelder i all lagsport.

Hva synes du om gymundervisningen i skolen? 44 Svar

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.