Flere måltid kan gjøre deg mer sulten

Forskning: Flere måltid gir deg ikke høyere forbrenning, men det kan kanskje gjøre deg mer sulten.

Foto: Melk.no

Et av de vanligste rådene ved vektnedgang er at du bør dele opp maten din i flere små måltid for øke forbrenningen og metthetsfølelsen. Men ifølge en undersøkelse som ble publisert i fjor høst (1) stemmer ikke dette.

Studien som er gjennomført av forskere ved Universitet i Colorado sammenlignet effekten av å spise 3 og 6 måltid på 24 timers fettforbrenning og subjektiv sultfølelse i løpet av en periode på 24 timer. Målingene ble gjennomført ved to ulike anledninger med 1 til 2 uker i mellom.

Forskerne fant ingen forskjell i 24 timers fettforbrenning, men registrerte at flere små måltid gjorde deltagerne mer sulten.

Betydningen av studien

Undersøkelsen er gjort i svært kontrollerte former og viser prov på at forskerne har gjort en god vurdering på hva som er viktig å inkludere i en slik studie.

  • Det er verdt å merke seg at studien så på den akutte effekten av ulik måltidsfrekvens. Resultatet kunne vært annerledes i det lange løp.
  • Deltagerantallet var lite (7 menn og 8 kvinner).
  • Hvor kvinnene er i menstruasjonssyklusen kan påvirke sultfølelsen.
  • Personene var slanke. Ville resultatet vært annerledes for overvektige?
  • Det ble ikke gjennomført målinger av appetittregulerende hormoner som ghrelin, PYY osv.

Tidligere undersøkelser

Det finnes ikke mange gode studier som sammenligner hvordan antallet måltid påvirker fettforbrenning og sultfølelse.

Professor Heather Leidy og hans kolleger ved universitetet i Kansas har tidligere gjennomført en studie (2) som sammenlignet 3 og 6 måltider og fant at sistnevnte økte sultfølelsen og reduserte nivået av metthetshormonet PYY.

Van de Venne (3) og Smeets (4) har ved to anledninger undersøkt effekten av ulik måltidsfrekvens på 24 timers fettforbrenning. Mens Van de Venne ikke fant noen forskjell mellom 2 og 7 måltid per dag, fant hans nederlanske kolleger at 3 måltid ga høyere fettforbrenning enn 2 måltid.

Individuelle hensyn bør veie tyngst

Det viktigste ved valg av antall måltid, er å finne ut hva som passer deg best. Veier du 70 kilo, skal opp i vekt og ønsker å få i deg 4000 kcal, vil det være enklere å fordele dette på 4 til 6 måltid per dag.

Er du på en streng konkurransediett og skal spise 1700 kcal, kan det kanskje være en fordel om du fordeler maten din på 2 til 3 måltid per dag. Gjerne en variant av periodisk faste som innebærer et 8-10 timers spisevindu.

I fremtiden får vi håpe at det kommer større studier av lengre varighet. Problemet med disse er at det vil være vanskeligere å kontrollere for faktorer som energiinntak, aktivitetsnivå, stress, osv.

Referanser

  1. Ohkawara. «Effects of increased meal frequency on fat oxidation and perceived hunger«. Obesity (Silver spring) 2012 Sep 13
  2. Leidy. «The influence of higher protein intake and greater eating frequency on appetite control in overweight and obese men«. Obesity (Silver spring) 2010 Sep.
  3. Van de Venne. «Influence of the feeding frequency on nutrient utilization in man: consequences for energy metabolism«. Eur J Clin Nutr. 1991
  4. Smeets. «Acute effects on metabolism and appetite profile of one meal difference in the lower range of meal frequency«. Br J Nutr 2008
Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.