Dette bestemmer hvor mye energi du forbrenner

Aktivitetsnivået er én ting som bestemmer hvor mye du forbrenner, men hva mer?

rowing_machine_tips

Energiforbruket vårt i løpet av en dag påvirkes av flere ulike faktorer og det er ikke kun aktivitetsnivået vårt i løpet av dagen som avgjør hvor mye vi faktisk forbrenner.

Basalstoffskifte

Basalstoffskifte er enkelt forklart mengden energi du forbrenner ved hvile. Selv om du ikke er i aktivitet så forbrennes det energi hele tiden i kroppen. Denne energien går til å opprettholde livsviktige funksjoner i kroppen. Med andre ord, så vil man fortsatt ha et energiforbruk om man hadde vært fullstendig inaktiv hele dagen. Det er ulike måter å estimere sitt basalstoffskifte på. Den mest nøyaktige formelen har vist seg å være den som er utviklet av Mifflin og St Jeor. Denne baserer seg på alder, høyde og vekt, samt skiller mellom de ulike kjønnene. Hos idrettsutøvere har man sett at Cunningham formelen som baserer seg på fettfri masse og ikke totalvekt er mer hensiktsmessig, samt mer nøyaktig å bruke.

Basalstoffskifte er det som utgjør den største andelen av vårt totale energiforbruk. Når man går ned i vekt, så vil resultatet være at man også får et lavere basalstoffskifte som følge av dette.

Termisk effekt av mat

En annen faktor som er med å påvirke energiforbruket er den termiske effekten av mat. Den termiske effekten av mat er energien som brukes når matvarene vi spiser fordøyes, absorberes, transporteres, metaboliserer og lagres i kroppen. De ulike makronæringstoffene proteiner, karbohydrater og fett har ulik termisk effekt. Fett har den laveste termiske effekten på 0-5 %. Karbohydrater har en termisk effekt på 5-10 %, mens proteiner har en termisk effekt på mellom 20 og 30 %. Med andre ord, så vil en høyere andel av energien vi spiser fra proteiner bli forbrukt i nedbrytning prosessen av næringsstoffet sammenlignet med de andre makronæringstoffene. Generelt, så sier vi at den termiske effekten av maten vi spiser er på ca 10 %. Med andre ord, så vil 200 kcal bli forbrukt hvis du har et daglig inntak på 2000 kcal. Dette er også en faktor som vil bli redusert om man reduserer sitt energiinntak ved vektreduksjon.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet vil i stor grad kunne påvirke vårt totale energiforbruk. Det er likevel verdt å nevne at selv om man trener regelmessig på helsestudio et par timer i uken, så vil man ikke se det store utslaget på forbruk hvis man ikke generelt er i aktivitet på daglig basis. Det har aldri vært så mange mennesker som trener som vi har i dag. Likevel ser man en nedgang i hverdagsmosjonen hos veldig mange da vi har blitt mer inaktive på grunn av teknologi og utvikling i samfunnet. Man vil for eksempel se et ganske stort utslag på det totale energiforbruket sitt i løpet av en dag om man hadde tilbragt arbeidsdagen sin stående sammenlignet med sittende. En annen faktor som er verdt å nevne er Non-exercise activity thermogensis som ofte forkortes NEAT. Dette er mengden energi vi forbruker når vi ikke sover, spiser eller driver med idrettsrelatert fysisk aktivitet. Eksempler på NEAT er å gå til jobb, arbeide ved pcen, hagearbeid eller lignende aktiviteter, samt rastløshet. Sistnevnte er veldig viktig da rastløse individer kan ha en betydelig NEAT i løpet av dagen. Dette er også en faktor som er svært vanskelig å estimere og som vi ikke har noen formler for å beregne, noe som fører til at med mindre vi måler energiforbruk under svært kontrollerte og krevende forhold klinisk, ikke kan estimere energiforbruket med 100 % nøyaktighet.

credit-albert-dickson

LES OGSÅ – Lavt kaloriinntak men fortsatt står vekta stille? FLUX er løsningen!

Temperaturregulering

Den siste faktoren som det ofte ikke snakkes om, men som også kan være av betydning under visse omstendigheter er regulering av kroppstemperatur. Dette er forandringen i metabolismen som forekommer når kroppen må tilpasse og justere sin kroppstemperatur. Dette kan forekomme når kroppen blir utsatt for temperaturer den ikke er komfortabel med som for eksempel ekstrem varme eller ekstrem kulde og vi ikke  har fått anledning til å tilpasse plagg til den nye temperaturen. Kroppen vil da respondere med å øke forbruket for å regulere kroppstemperaturen til det normale. Det kan også forekomme ved for eksempel traumer eller brannskader. Denne faktoren er av liten betydning generelt, da de fleste vil tilpasse plagg for å imøtekomme at kroppen har en komfortabel kroppstemperatur.

Kilder

  1. Grooper Sarens S, Smith Jack L, Groff James L. ”Advanced Nutrition and Human

Metabolism” 5.utgave 2009 Wadsworth Publishing

Artikkelen ble først publisert på irakinutrition.com

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.