Den vanskelige middelveien

Sunn livsstil og god helse skrives det mye om. Men hva betyr det egentlig? Det avhenger av langt mer enn treningen, kostholdet og utseendet ditt.

toomuch

Hva vil det si å ha en sunn livsstil og hva vil det si å ha god helse?

En person som sitter i rullestol har eksempelvis ikke nødvendigvis verken dårligere livsstil eller dårligere helse, enn noen som ikke sitter i rullestol. På samme vis har ikke en person med 27 % fett nødvendigvis dårligere livsstil eller helse, enn en person med 10 % kroppsfett. I det siste eksemplet mest sannsynlig ikke, uansett om det er «normale» mennesker vi snakker om eller toppidrettsutøvere i konkurransesesongen.

Sunn livsstil og god helse henger sammen, men avhenger av flere faktorer enn aktivitetsnivå, matinntak og utseende. Selv om noen spiser ekstremt sunt, trener ekstremt mye og ser veldig sunn og frisk ut, så betyr ikke dette at det er en person med veldig sunn livsstil og god helse du har foran deg. Sunn livsstil og god helse handler i bunn og grunn mest om hvordan du har det.

For min del merker jeg at når jeg har det bra med meg selv, og kjenner jeg synes det er ok å tilbringe tid med meg, så er jeg også friskere, mer energisk og mer positiv. Dette påvirker hvordan jeg gjør jobben min og hvilke treningsresultater jeg får. Når jeg har det bra med meg selv, er helsa mi også bedre. Trivsel fører med seg økt energinivå, og en mer positiv innstilling, noe som øker sannsynligheten for at vi spiser mindre usunn mat. Grunnen viser seg ofte å være, i alle fall i følge de av mine klienter som sliter med selvfølelse og forholdet til mat, at behovet for å straffe eller belønne seg selv med mat blir indre når opplevelsen av å akseptere seg selv er større. Mat er på denne måten en fin indikator på hvordan det står til i den mentale og emosjonelle helsa.

Vi belønner og straffer oss selv, både bevisst og ubevisst. Det er ikke alltid like lett å «avsløre» seg selv, selv om vi ønsker det, eller tror at vi ønsker det. Det er ganske ofte slik at det å bli avslørt egentlig ikke er spesielt interessant. Det er mye mer behagelig å ha noe å gjemme seg bak; noe utenfor oss selv.

maldivene

En ferie på Maldivene…

Den ideelle tilværelsen

Igjen er vi tilbake til de evinnelige idealene; det ideelle har en tendens til å bli malen for det reelle, og det er ikke alltid bevisst – som regel ikke. En klient i 20-årene sukket oppgitt i stolen og meddelte at det var så uendelig slitsomt å hele tiden måtte sjekke tilværelsen opp mot sin egendefinerte ramme eller ideal for perfeksjon – det vil si den optimale hverdagen. Utfordringen er ikke at vedkommende til enhver tid skal være helt i tråd med rammen, men rammen er målet, korreksen for tilværelsen. Alt som foretas skal derfor være i henhold til rammen, eller ha rammen som mål.

For denne klienten er det på sett og vis greit å for eksempel spise 230 gram grønnsaker heller enn 200 noen dager, eller  løpe 1,4 mil heller enn 1,5. Eller styrkeøkta som skal ta 1,5 timer kan til nød bli 1,2, dersom forklaringen er god nok. Det bør imidlertid helst være 200 gram, 1,5 mil eller 1,5 timer. Dette oppleves ikke av min klient som spesielt slitsomt, fordi det er vedkommendes ramme for tilværelsen – det er denne rammen som gjør at hverdagen er gjennomførbar. Det er også rammen som for denne personen gir en opplevelse av balanse mellom eget fysiske og psykiske jeg.

Dette høres kanskje ekstremt ut, men tenk igjennom egen hverdag. Er vi ikke alle vanedyr, og mer eller mindre besatt av å følge de mønstrene vi selv har definert, og som binder hverdagen og oss selv sammen? Det vesentlige her er kanskje forskjellen mellom å føle seg bundet til egne mønstre og å kunne velge å følge et mønster eller ikke. Jeg tenker dette i stor grad handler om å bli kjent med, akseptere og forene ytterpunktene våre.

lovehate

Ytterpunkter eller polariteter

Med ytterpunkter mener jeg din personlige opplevelse av to motsetninger. Ett eksempel er din opplevelse av det motsatte av glad. Hvis du spør tre ulike venner/venninner om hva det motsatte av glad er, får du mest sannsynlig tre helt ulike svar – heldigvis! Unikheten i oss skinner igjennom og skiller oss fra hverandre på alle vis, det er positivt. Dette gjelder også for hva som er det beste for deg i ditt liv, eller for meg i mitt liv. Et eksempel på polaritetspar som egner godt som illustrasjon på dette er raus og gjerrig, der raus gjerne assosieres med noe positivt, mens gjerrig med noe negativt.

Når var du sist raus med deg selv? Da mener jeg ikke nødvendigvis raus i betydningen å slippe alle hemninger og gjøre ting du angrer på etterpå, men raus på den måten at du faktisk kjenner etter hva som er riktig for deg akkurat nå. Det å si nei til en forespørsel du føler du egentlig burde si ja til, men kjenner at du ikke orker, ikke vil eller har tid til, tenker jeg er å være raus med deg selv. Slike avgjørelser kan lett oppfattes både av en selv og andre som å være gjerrig, fordi vi er fastlåst i et sosialt mønster som sier at man skal eller bør stille opp når noen spør. Er det imidlertid slik at hvis vi alltid sier ja, så gjør vi andre og oss selv en tjeneste? Definitivt ikke mener jeg.

Hvis jeg oppdrar omgivelsene mine til at jeg alltid sier ja, setter jeg meg selv i en vanskelig situasjon den dagen jeg må si nei. På samme vis er det med mitt forhold til meg selv. Hvis jeg aldri aksepterer at jeg ikke alltid vil det planen jeg selv har satt opp, har jeg straks et problem. Dette går utover mestringsfølelsen min, fordi rammene for hva jeg opplever som mestring av hverdagen forholder seg kun til en ideell situasjon.

goals1

Målbare mål?

Jeg mener ikke at det å sette seg mål for hverdagen, kortsiktige eller langsiktige er feil, men det kan straks bli veldig slitsomt dersom målene ikke har rom for deg og alt det du inneholder. Det motsatte av glad er for eksempel ikke trist hver dag. Noen dager er det kanskje sint eller redd. Det handler i bunn og grunn om å ta seg selv på alvor, og da mener jeg hele deg med alt det du inneholder av tanker, følelser, umiddelbare opplevelser og ventede og uventede reaksjoner.

Jeg synes ikke jeg selv alltid er like hyggelig å være sammen, men jeg er «stuck» med meg selv… skal jeg overleve hverdagen med meg selv må jeg derfor lære meg å akseptere hele meg. Dette er ingen unnskyldning for å droppe målene mine, men en påminnelse om at jeg lever og er et helt menneske, med både tanker, følelser og opplevelser som skifter fra dag til dag og time til time. Tenk så fantastisk!

Det vanskelige er å anerkjenne alle sidene, alle polaritetene som skaper kluss i mønsteret. Tenk heller på klusset i mønsteret som berikelser; muligheter til å lære mer om hvordan målet skal nås. Et mål definert av et menneske har aldri en rett linje fra start til slutt – det er vel akkurat det som gjør oss så interessante – og som gir oss et hav av muligheter.

Det å oppdage mulighetene eller «avvikene» som vi selv produserer ved å være oss selv er vel egentlig mål i seg selv.

Guide i egenmassasje

Guide i egenmassasje

Denne guiden i egenmassasje vil kunne holde skader og smerter på avstand, samtidig som du sparer flere tusenlapper på behandling hvert eneste år.