Erik Arnesen

Erik Arnesen Erik Arnesen har en mastergrad i samfunnsernæring. Til daglig jobber han som helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Erik driver bloggen Sunn Skepsis hvor han blogger om ernæringsrelatert forskning, vitenskap generelt og om kritisk tenkning. Blant temaene som tas opp er myter og pseudovitenskapelige helsepåstander, men også ernæringspolitikk og generelt matstoff. Målet er å bidra til økt allmenndannelse om kosthold og helse.